You are here

Dutch

  • Sharebar
Minister Dowers Rent Voor Debat In De Staten

ORANJESTAD (MEP) -- “Tijdens de nieuws-uitzending van Telenoticia vrijdag, 24 februari 2017, heeft een gevangene in een interview die 6 minuten duurde, op bedreigende en intimiderende vorm zich gericht tot leden van mijn fractie en tot mij...

Nieuwe Ovj Voor OM Curaçao

WILLEMSTAD (OM) -- Op 1 februari 2017 is Ivo Out begonnen als Officier van Justitie (OvJ) bij het Openbaar Ministerie (OM) Curacao.

WILLEMSTAD (OM) -- In 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao 15.176 processen-verbaal verwerkt Het zijn pv’s die door het korps Politie Curaçao KPC zijn uitgeschreven voor overtredingen in het verkeer. Het betreft een stijging van 1.839 (...

Goed Verloop Ook Van 13e Aflevering Ride, Swim & Walk For The Roses

WILLEMSTAD -- Voor alle onderdelen samen van de 13e editie van de Ride, Swim & Walk for the Roses hadden zich weer tegen de 10.000 deelnemers ingeschreven.

WILLEMSTAD (OM) -- Het Openbaar Ministerie (OM), het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, universiteit UOC en de Orde van Advocaten organiseren op 17 maart een requireerwedstrijd voor studenten.

WILLEMSTAD (OM) -- Het feitenonderzoek van de Landsrecherche Curaçao in de zaak tegen het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Michael Romer, naar een vermeende bedreiging met een vuurwapen is afgerond.

Carol Antonia 25 Jaar In Overheidsdienst

WILLEMSTAD (OM) -- Carol Antonia is 25 jaar in overheidsdienst.

Beleefdheidsbezoek Dhr. Sambo Aan PG

WILLEMSTAD (OM) -- Op 1 december 2016 is de heer Elbert Sambo begonnen als Coördinator Operationele Zaken (COZ) en tevens plaatsvervangend hoofd bij de Landsrecherche Curaçao.

Subscribe to RSS - Dutch