You are here

  • Sharebar

Ploumen: Sociale Handelsmissie Cuba Groot Succes

Ploumen: Sociale Handelsmissie Cuba Groot Succes

HAVANA, Cuba -- Op de tweede en laatste dag van de reis naar Cuba blikt minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) met tevredenheid terug op de handelsmissie naar het Caribische land: 'De reis naar Cuba heeft zijn waarde bewezen. Bestaande relaties zijn verstevigd en vele eerste nieuwe contacten zijn gelegd. Mede dankzij de inzet van de 77 bedrijven en organisaties die zijn meegereisd konden we laten zien dat Nederland veel te bieden heeft: niet alleen economisch, maar juist ook op die gebieden die voor de Cubanen zo belangrijk zijn, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en natuurbehoud.'

Volgens Ploumen staat Cuba op een kruispunt: 'Er is een belangrijk begin gemaakt met politieke en economische hervormingen en de relatie met de VS is sterk aan het verbeteren. Maar men worstelt hier met de grote vraag hoe ervoor te zorgen dat economische groei niet alleen goed is voor bedrijven, maar ook voor mens en milieu. En daarin vinden ze in Nederland een bondgenoot.'

In verschillende gesprekken met de Cubaanse regering sprak Ploumen over noodzakelijke verdergaande economische hervormingen, die volgens de bewindsvrouw hand in hand moeten gaan met meer politieke vrijheid voor de Cubaanse bevolking. Zo moet er volgens Ploumen niet alleen een eind komen aan het systeem van twee munteenheden - een voor de lokale bevolking en een voor internationale zakenpartners - en een beter ondernemersklimaat voor investeerders, maar moet er ook meer ruimte komen voor kritische geluiden en mensenrechtenactivisten. Ploumen: 'Het een gaat niet zonder het ander. Een economie kan pas echt bloeien en ten goede komen aan de bevolking als mensen ook inspraak en eigen verantwoordelijkheid krijgen. Door onze jarenlange betrokkenheid heeft Nederland de positie om deze punten niet alleen aan de orde te stellen, maar ook mee te helpen en denken bij de uitvoering ervan.'

Hoewel de missie vooraf vooral werd gezien als een eerste verkenning, zijn al de eerste contracten getekend. Zo zette Unilever de handtekening voor het bouwen van een fabriek voor cosmetica. Ook zette het Wereld Natuurfonds de handtekening onder een samenwerkingsakkoord om bedreigde vissen als haaien en pijlstaartroggen te beschermen en ecologisch verantwoord toerisme te bevorderen. Het Nederlandse bedrijf Womy gaat hijskranen leveren voor de ontwikkeling van investeringszone Mariel.

Ploumen: 'Investeren in een staatsgeleide economie als Cuba is een zaak van lange adem. Vooral voor het meegereisde midden- en kleinbedrijf was dit een oriënterende missie. Het is bijzonder dat de eerste contracten al konden worden ondertekend, maar ik verwacht nog veel meer resultaten op de iets langere termijn.' Volgens de minister hebben onder meer meereizende bedrijven uit de sectoren (maritieme) logistiek, agrifood en duurzame energie waardevolle contacten gelegd, die de komende maanden verder zullen worden uitgebreid. Met de Cubaanse regering is afgesproken om op deze gebieden gezamenlijke actieplannen te formuleren.

Bijzonder was volgens Ploumen ook de deelname van 23 bedrijven uit de Caribische delen van het Koninkrijk en twee ministers van Aruba en Curaçao: 'De sterke persoonlijke en culturele banden van onze Koninkrijk landen met Cuba laten letterlijk zien dat we naast Cuba staan en gedeelde belangen hebben. Daar komt bij dat er voor landen als Aruba en Curaçao veel kansen liggen voor samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en duurzame energie.'

Tijdens de sociale handelsmissie stonden niet alleen handelsbetrekkingen, maar ook mensenrechten en sport en cultuur op het programma. Zo sprak minister Ploumen met Mariela Castro, directeur van het Nationaal Centrum voor Seksuele Voorlichting over de mensenrechtensituatie en de goede samenwerking tussen Nederland en Cuba op het gebied van rechten voor minderheden als homoseksuelen en transgenders. Ook ontmoette ze een aantal journalisten en bloggers, jongeren en vrouwelijke ondernemers. Ploumen bezocht verder een straatvoetbalproject van de Rotterdamse club Feyenoord.