You are here

  • Sharebar

Seminar: Curaçao 5 Jaar Na 10-10-10. Wat Heeft Het Opgeleverd?

Association of Dutch Caribbean Economists (Economenclub)

WILLEMSTAD -- Op zaterdag 28 november van 10:00-13:00 uur organiseert de Association of Dutch Caribbean Economists in samenwerking met de University of Curaçao een seminar over wat 5 jaar autonome status voor Curaçao heeft opgeleverd. In dit seminar wordt ingegaan wat politiek-bestuurlijk, op het gebied van de overheidsfinanciën en de economie van Curaçao is gebeurd na 10-10-10.

In Caribisch Nederland is netjes geëvalueerd wat 5 jaar de status van bijzondere gemeente van Nederland heeft opgeleverd. Daartoe zijn een drietal studies uitgevoerd die uiteindelijk tot een eindrapport ‘Vijf jaar verbonden’ van de Commissie Spies hebben geleid. Op Curaçao is op 10-10-15 stil gestaan bij 5 jaar autonome status door op het laatste moment de dag tot officiële feestdag te verklaren. In de media op Curaçao is er aandacht aan besteed middels het interviewen van diverse bekende personen. De Rijksconsensuswetten zijn geëvalueerd maar van een echte evaluatie, wat heeft 5 jaar autonomie opgeleverd voor Curaçao, is het niet gekomen. Dat is jammer, want daar staan we onvoldoende stil bij wat goed en wat slecht is gegaan na 10-10-10.

Met dit seminar tracht de vereniging van economen een bescheiden bijdrage te leveren aan de discussie wat 5 jaar Land Curaçao heeft opgeleverd. Daarbij zal de nadruk niet louter op de economische gevolgen liggen. Ook de gevolgen voor de openbare financiën en politiek-bestuurlijke aspecten komen aan de orde.

De inleidingen worden gehouden in de aula van de University of Curaçao. Inleiders op die zaterdagochtend zijn Peter Verton, Chos Romero en Rob van den Bergh die elk vanuit hun gezichtspunt en op een eigen manier een analyse maken over wat 10-10-10 heeft opgeleverd. Aanvullend op de inleidingen zullen Freddy Curiel en Etienne Ys, die in het verleden zeer nauw betrokken waren bij de voorbereidingen voor de autonome status van Curaçao, commentaar geven op de inleidingen en hun mening over 5 jaar na 10-10-10. De inleidingen zullen in het Nederlands worden gehouden. Daarna is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Een ieder die geïnteresseerd is om dit seminar bij te wonen wordt hierbij uitgenodigd. Deelname aan dit economendebat is kosteloos. Wel dient een online inschrijfformulier ingevuld te worden: http://bit.ly/dce-10-10-10.

Voor meer informatie en/of vragen, kunt u zich wenden tot Runy Calmera, voorzitter van de Association of Dutch Caribbean Economists, e-mail runy@dceconomists.org.

De Dutch Caribbean Economists (www.dceconomists.org) is een beroepsvereniging van economen en personen die werkzaam zijn op economisch beleidsgebied op Curaçao en de andere Nederlands Caribische eilanden. Leden van dit platform zijn afkomstig uit o.a. het Ministerie van Economische Ontwikkeling, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Centraal Bureau voor de Statistiek, College Commissie Financieel Toezicht, Bank- en verzekeringswezen, de Internationale Zakelijke Dienstverlening en overige zakelijke dienstverlening. De vereniging heeft naast leden op Curaçao ook leden op Aruba, Bonaire, Sint Maarten en in Nederland. Like onze pagina op facebook www.dceconomists.org om in de toekomst informatie te ontvangen over onze seminars.