You are here

  • Sharebar

Jeugdreclassering Na Overtreding Leerplichtwet

Public Prosecutor’s Office Sint Maarten

PHILIPSBURG (OM) -- Een 15-jarig meisje dat de leerplichtwet heeft overtreden door 67 dagen niet naar school te gaan, is verschenen op een zitting bij de officier van justitie.

Ze werd vergezeld door haar moeder.

 

In deze zaak was een proces-verbaal opgemaakt door de leerplichtambtenaar, dat is ingezonden naar het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie heeft de minderjarige en haar moeder opgeroepen om op een zogenaamde “TOM-zitting” te verschijnen. Dit is een zitting waarbij het de intentie van de officier van justitie is om de zaak af te doen met een transactie zoals een werkstraf, een leerstraf of verplichte reclasseringsbegeleiding.

Na het horen van de minderjarige en haar moeder, heeft de officier van justitie besloten dat verplichte jeugdreclasseringsbegeleiding nodig is. Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door de Voogdijraad, die daarvoor 2 getrainde jeugd reclasseerders in dienst heeft. De minderjarige moet meewerken met alle aanwijzingen die haar door de jeugdreclassering worden gegeven. Doet ze dat niet, of overtreedt ze wederom de wet, dan zal ze alsnog gedagvaard worden voor de rechter.

Het openbaar ministerie benadrukt dat in vergelijkbare gevallen het ook mogelijk is om de ouder(s) te vervolgen, zeker als duidelijk is dat de verantwoordelijke ouder niet genoeg inspanningen heeft verricht om te zorgen dat het kind in school is. Het Openbaar Ministerie werkt momenteel aan een Aanwijzing Leerplicht, in overleg met de Onderwijsinspectie, zodat meer zaken succesvol vervolgd kunnen worden.