You are here

  • Sharebar

Norva Sling Doneert Kunstwerk Aan De UoC

Norva Sling Doneert Kunstwerk Aan De UoC

WILLEMSTAD (UoC) -- Enige tijd weken geleden werd de UoC blij verrast met het feit dat de bekende lokale beeldhouwster, mevrouw Norva Sling, onze instelling een van haar beelden wenste te schenken.

Op vrijdag 30 oktober 2015 heeft de onthulling van het kunstwerk plaatsgevonden. Het kunstwerk is getiteld “Gritu pa Enseñansa” (vert. Schreeuw voor onderwijs) en staat samen met een paar andere kunstwerken in het hart van het universiteitsterrein.

Tijdens de plechtigheid heeft mevrouw Jennifer Smit (uiterst links op de foto) kort uitgewijd over Norva Sling en haar werk. Naast Rector Magnificus dr. Francis de Lanoy (links op de foto) en Norva Sling (rechts op de foto) waren er diverse UoC medewerkers aanwezig bij de onthulling. Het UoC is mevrouw Sling zeer erkentelijk voor de donatie.